Yazılar

Vermeyince Mabud, neylesin Sultan Mahmut?

/
Sultan Mahmut tebdil-i kıyafet dolaşırmış zaman zaman. Yine…